Universitat Rovira i Virgili

Introducció

Introducció

La Càtedra Uriach de Nutracèutica (CUdN) de la Universitat Rovira i Virgili va ser creada pel Consell de Govern de la Universitat el 7 de maig del 2020, i va començar la seva activitat el 22 de setembre del mateix any. Aquesta càtedra és el resultat d’un conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Uriach.

La càtedra està adscrita al Departament de Bioquímica i Biotecnologia, que coordina el Màster Oficial en Nutrició i Metabolisme, impartit en col·laboració en la Universitat de Barcelona. La directora de la càtedra, la Dra. Begoña Muguerza, és professora titular del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la URV, i coordinadora del grup de recerca Nutrigenòmica. Aquest grup del departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili té com a objectiu general la generació de coneixement orientat al disseny d'aliments funcionals i nutracèutics capaços de prevenir, retardar o pal·liar malalties metabòliques com l'obesitat, la diabetis, la hipertensió i la síndrome metabòlica. Els coneixements i experiència del grup els han portat a establir un marc de col·laboració intens amb diferents empreses entre les quals es troba Uriach.