Universitat Rovira i Virgili

Càtedra Uriach de Nutracèutica

La Càtedra Uriach de Nutracèutica té com a finalitat impulsar el coneixement de la Nutracèutica en l'àmbit educatiu, professional i social a través de la promoció d'activitats de divulgació, docència i recerca que permetin el progrés i desenvolupament d'aquesta disciplina.

Més informació