Universitat Rovira i Virgili

Per què la Càtedra?

Nutracèutica

L'elevada prevalença de malalties no transmissibles i la incidència de la nutrició en l'origen de les mateixes ha fet augmentar l'ús de teràpies dietètiques per a la seva prevenció. En aquest context, en les últimes dècades s'han investigat diferents composts bioactius pels seus efectes beneficiosos sobre la salut. El concepte de nutracèutic té el seu origen en els conceptes de "nutrició" i "farmacèutic" i va ser usat per primera vegada en 1989 pel Dr. Stephen DeFelice, qui va definir als nutracèutics com "un aliment o part d'un aliment que proporciona beneficis mèdics o per a la salut, incloent la prevenció i/o el tractament de malalties". En l'actualitat no existeix una definició única, consensuada, de nutracèutic però normalment el terme fa referència a un suplement dietètic amb potencial per a alliberar una forma concentrada d'un compost bioactiu que proporcioni avantatges beneficiosos per a la salut. Aquests productes es diferencien dels aliments saludables que es poden prendre en una matriu no alimentosa com a píndoles, extractes o comprimits. A més es poden usar amb la finalitat de millorar la salut o prevenir malalties en dosatges que superen a les que es podrien obtenir amb els aliments habituals i es diferencien dels medicaments que aquests últims actuen a curt termini i són emprats per a curar alguna cosa. No obstant això, els nutracèutics no pretenen curar res, sinó prevenir, i només si estan emmarcats dins d'una alimentació saludable.

Universitat Rovira i Virgili

La Universitat Rovira i Virgili destaca per la recerca en el camp de la Nutrició i Salut. De fet, en el seu II Pla Estratègic de Recerca i Innovació considera a la Nutrició i Salut com un dels seus sectors productius d'especialització territorial. Així mateix, la Universitat Rovira i Virgili és membre de l'Associació Empresarial Innovadora en Nutrició i Salut, un clúster impulsat pel Govern de Catalunya que té com a missió promoure la competitivitat del sector agroalimentari espanyol en l'àmbit dels aliments funcionals generant fluxos de coneixement i innovació. D'altra banda, el Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud (CEIS), afavorit per la Universitat Rovira i Virgili, promou la interacció estratègica entre la docència, la recerca, la transferència i el sector productiu en el sud de Catalunya, considerant la Nutrició i la Salut com un dels seus pilars fonamentals.

Fundacio Uriach

La Fundació Uriach, creada l'any 1988, té com a un dels seus objectius principals la promoció, difusió i impuls del coneixement dels productes naturals sobre la salut, especialment de la nutracèutica, així com els beneficis d'una vida saludable a través d'activitats vinculades a l'àmbit educatiu, professional i social.

L'entorn

Tant la Universitat Rovira i Virgili com Uriach estan situades a Catalunya, que destaca per ser una regió amb una important activitat industrial i de recerca tant en el sector agroalimentari com farmacèutic i de salut. A més la seva cultura gastronòmica és un dels pilars de la seva identitat i aquesta està basada en la dieta mediterrània, reconeguda en 2010 per la UNESCO com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, i que inclou aliments amb gran potencial per a l'obtenció de molts nutracèutics i compostos bioactius.