Universitat Rovira i Virgili

Formació

Conferències

S’organitzen conferències d’experts en la matèria de nutracèutics per tal d’oferir una via d’obtenció de coneixements més directa entre la recerca i la comunitat científica, i fins i tot a la població en general.

Aquesta activitat va començar quan, al 23 d’abril del 2021 la directora d’aquesta càtedra va donar la conferència d’Aliments Funcionals, Complements Alimenticis i Nutracèutica al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. La Dra. Begoña Muguerza, professora Agregada del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili. Forma part del grup de recerca Nutrigenòmica.
Ha participat a data de la conferènica en 96 projectes de recerca, amb un total de 47 projectes de recerca finançats en convocatòries públiques i 49 contractes realitzats amb empreses del sector agroalimentari, nutracèutic o cosmètic, dels quals ha portat la direcció del projecte o contracte, sent la investigadora principal, en 54 d'ells.
Coautora de més de 95 articles en revistes científiques internacionals d'alt impacte i d'11 patents. Ha supervisat 8 tesis doctorals, 7 amb esment internacional i 4 d'elles has estat reconegudes amb premi extraordinari.
Així mateix, ha estat Directora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia i Coordinadora del Màster Oficial Interuniversitari en Nutrició i Metabolisme. En l'actualitat lidera el grup de recerca en Nutrigenómica i és Directora de la Càtedra Uriach de Nutracèutica.

Docència

La CUdN promou la participació docent de professionals del departament d'Innovació de Uriach en el Màster oficial en Nutrició i Metabolisme (URV-UB) per a donar als estudiants una visió de la nutracèutica des d'un punt de vista industrial i professional.

El Màster oficial en Nutrició i Metabolisme és un ensenyament que imparteixen la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona amb col·laboració docent de la Universitat de les Illes Balears. Els seus pilars són l'excel·lència en formació i recerca, incloent els últims avenços en nutrició clínica, nutrigenòmica i aliments funcionals, així com un alt nivell de cooperació amb hospitals, grups d'investigació i indústria alimentària.

El Màster ofereix tres especialitats a escollir:

  • Nutrició Clínica

  • Aliments Saludables

  • Investigació

Xarxes Socials