Universitat Rovira i Virgili

Jornades de Nutracèutica

Les Jornades sobre Nutracèutica són una trobada científica de diferents grups de recerca que treballen en aquesta temàtica des de diferents perspectives. L’objectiu d’aquestes jornades és la presentació dels resultats més recents en relació als compostos bioactius i nutracèutics, així com la trobada de científics que treballen en aquest camp. Tot això permetrà contrastar diferents punts de vista sobre el concepte actual dels nutracèutics. A més, les jornades estaran també obertes a estudiants/es de grau, màster i doctorat i també a diferents sectors professionals que treballen amb compostos funcionals y nutracèutics tals com personal tècnic d’empreses de nutracèutics i aliments, farmacèutics i nutricionistes. Les jornades se distribuiran en diferents sessions en les que experts en la matèria donaran a conèixer els últims avanços sobre compostos bioactius, les mesures de la seva efectivitat i alguns dels més innovadors mecanismes d’actuació implicats en els seus efectes i les més ressentes tendències en el seu estudi. Finalment, es repassaran alguns dels temes relacionats amb la materialització d’aquests compostos bioactius en nutracèutics, perquè puguin ser comercialitzats i puguin així arribar als consumidors amb el fi de millorar el seu benestar i prevenir l’aparició de diferents patologies.

Els assistents a les II Jornades de Nutracèutica podran gaudir d’un descompte a l’hotel AC Hotel by Marriot Tarragona. Pregunta pel descompte a la seva web.

III Jornadas de Nutracèutica

Properes Jornades el 7 i 8 de març.

II Jornadas de Nutracèutica

I Jornadas de Nutracèutica