Universitat Rovira i Virgili

Missió i Objectius

Missió i Objectius

La càtedra neix amb la missió de generar, difondre, i transferir coneixement sobre la nutracéutica des de perspectives diferents però complementàries com són el món industrial, el professional i l'educatiu. La creació d'aquestes sinergies seran la base de futurs espais de debat, col·laboració i desenvolupament en aquest camp d'estudi.

Els objectius específics de la CUdN són: