Universitat Rovira i Virgili

Grants & Awards

Grants

Within the framework of the activities carried out by the Uriach Chair of Nutraceutics (CUdN) in the Interuniversity Master's Degree in Nutrition and Metabolism of the Rovira i Virgili University (URV) and the University of Barcelona (UB), a Grant is announced for the completion of the Master's Thesis internship in the Innovation Department of Uriach.

These are the students that recieved the grant:

  • Grant 2022-2023: Mónica Bohigas Aranda
  • Grant 2021-2022: Paula Santamaria Fabra
  • Grant 2020-2021: Mariona Castells Ingla

Awards

La Càtedra Uriach de Nutracèutica (CUdN) convoca un premi anual al millor Treball de Fi de Màster (TFM). A més, es convoca també un pel millor Treball de Fi de Grau (TFG). Aquests guardons pretenen ser elements incentivadors per a potenciar treballs innovadors i d'excel·lència al camp de la Nutracèutica.

La finalitat de la CUdN és impulsar el coneixement de la Nutracèutica en l'àmbit educatiu, professional i social a través de la promoció d'activitats de divulgació, docència i investigació que permetin el progrés i el desenvolupament d'aquesta disciplina. Per tant, un dels seus objectius principals és la promoció i divulgació de la recerca en el camp de la Nutracèutica. Dins d'aquestes activitats, s'emmarquen els premis de la CUdN al millor TFM i TFG.

Per participar-hi, els candidats han d'haver presentat el seu TFM o TFG durant el curs acadèmic anterior i comptar amb una qualificació mínima de notable. La temàtica dels treballs ha d'estar relacionada amb aliments o complements alimentaris la ingestió dels quals produeixi efectes beneficiosos sobre la salut.

El termini de presentació és des del 25 de juliol 2022 a les 14.00 h fins al 15 d'octubre 2022 a les 14.00 h. La dotació econòmica de cadascun dels premis serà de 1.000€.

Les bases d’aquesta convocatòria son disponibles per tothom.

The Uriach Chair in Nutraceutics (CUdN) awards an annual prize for the best Master's Thesis (TFM). In addition, there is also a prize for the best Final Degree Project (TFG). These awards are intended as incentives to promote innovative work and excellence in the field of Nutraceuticals.

The aim of the CUdN is to promote the knowledge of Nutraceutics in the educational, professional and social spheres through the promotion of dissemination, teaching and research activities that allow the progress and development of this discipline. Therefore, one of its main objectives is the promotion and divulgation of research in the field of Nutraceutics. Within these activities, the CUdN award for the best TFM and best TFG are framed.

To participate, candidates must have presented their TFM or TFG during the previous academic year and must have a minimum grade of "B". The subject of the work must be related to food or food supplements whose ingestion produces beneficial effects on health.

Awarded

These are the students awarded and their work: